Orde in ‘chaos’

Stimuluz heeft als doel om orde in ‘chaos’ te scheppen als organisatieadviseur, verandermanager en projectleider. Door jarenlange ervaring in de profit en non-profitsector heeft Stimuluz een krachtig analytisch vermogen en goede mensenkennis. Vanuit analyse komen bedrijven weer in beweging in de juiste richting. De naam Stimuluz staat voor ‘aansporing en prikkel; een factor in de omgeving van de mens die een proces op gang kan brengen’.  Stimuluz zet organisaties, mensen en processen in werking, waarna ze zelfstandig weer verder kunnen.

Lopen er bij u een aantal zaken niet helemaal op rolletjes en wilt u hier verandering in brengen op korte termijn? Denk bijvoorbeeld aan een juiste visie voor uw bedrijf vinden, het vlottrekken van een project dat al enige tijd vastloopt, een team weer enthousiasmeren of een beter overzicht krijgen van alle lopende projecten. Kijk bij diensten wat Stimuluz voor u kan betekenen en neem contact op.

 

Stimuluz geeft uw organisatie graag de impuls die nodig is om los te komen en weer soepel en met veerkracht verder te kunnen gaan.

 

Organisatorische driehoek

Stimuluz werkt op 4 niveaus die tezamen de ‘organisatorische driehoek’ vormen; structuur, cultuur en processen binnen de organisatie met daar tussen het gedrag van alle medewerkers.

 

  • In de structuur liggen niveaus en afdelingen vast. Een organigram maakt in één klap verantwoordelijkheden en macht duidelijk. Een goede structuur bevordert de communicatie en coördinatie binnen organisaties. Stimuluz kijkt hier kritisch naar en stelt vragen als: ‘Waarom heeft de organisatie voor een specifieke structuur gekozen? Waar lopen medewerkers tegenaan? Kan men de structuur anders verdelen?

 

  • In de cultuur liggen omgangsvormen, normen en waarden, rituelen en gebruiken vast. Stimuluz stelt kritische vragen als: ‘Vinden medewerkers de sfeer prettig? Hoe gaat men met elkaar om? Wat willen medewerker het liefste veranderen? Heeft iedereen dezelfde overtuigingen en veronderstellingen?

 

  • De processen bevatten alle werkzaamheden die leiden tot het eindproduct en/of dienstverlening. Ook managementprocessen, processen die de strategie bepalen en processen die zich met het beleid bezig houden vallen hieronder. De kritische vragen die Stimuluz kan stellen zijn: ‘Dragen alle processen daadwerkelijk bij aan het eindresultaat? Kan men processen weglaten? Welke processen moeten behouden blijven?’

 

  • Het gedrag van medewerkers valt tussen de eerdergenoemde factoren. De kritische vragen die Stimuluz hierbij kan stellen: ‘Hoe gedragen medewerkers zich naar elkaar? Durven zij om hulp te vragen? Kunnen ze goed samenwerken? Is er ruimte voor feedback?’