Dienstverlening

Interim Management

Als manager sta ik voor het leveren van kwaliteit als afdeling/team, zowel op gebied van inhoud als capaciteit. Ik zorg voor datgene wat nodig is in de organisatie. 
Aan de hand van strategie en visie van het bedrijf en gerelateerd aan de ontwikkelingen op dat moment, zet ik een koers uit voor de afdeling/team. Denk ook aan mogelijke procesverbeteringen en samenwerkingen. Ik doe dit samen met de afdeling en neem betrokkenen hierin mee.
Ik ben een mensen-mens en coach medewerkers in hun ontwikkeling. Ik ben een verbinder en netwerker en zoek de samenwerking op.

Verander
management

Ik ben een analytisch verbinder en zet aan tot verandering binnen organisaties. Als verandercoach legt ik de nadruk op nieuwe impulsen die een bedrijf goed kan gebruiken. Daarvoor onderzoek ik eerst op welk van de 4 aspecten van de organisatorische driehoek de nadruk moet komen liggen; structuur, cultuur, processen of gedrag. Dit neemt ik als startpunt voor analyse, advies en aanpak. Zo krijgt u een unieke scherpe kijk op de situatie en op de benodigde acties.

Titels die hier ook bij passen zijn Kwartiermaker en Transitiemanager.

Programma- en Project
management

Door jarenlange ervaring bij grote bedrijven en gemeenten, ben ik de expert in programma- en projectmanagement. Ik heb veel programma's en projecten gedaan, met altijd goed resultaat binnen de normen tijd, geld en kwaliteit.
Ik heb ervaring als project portfoliomanager, zowel in het opzetten als het uitvoeren van portfoliomanagement, voor meer grip en overzicht op de lopende trajecten. 

Organisatieadvies

Als organisatieadviseur ben ik er voor complexe of hardnekkige uitdagingen in uw organisatie. Mijn krachtige analyse in combinatie met mijn vermogen tot verbinden zorgt voor een scherpe analyse van uw situatie. Ik neem daarin alle aspecten van de organisatiedriehoek mee en trekt nauw met u op om dit samen met u en uw medewerkers doen. Ik zal aangeven welke interventies mogelijk zijn om uw organisatie weer los, soepel en met veerkracht verder te kunnen laten gaan. Vanuit analyse ontstaat beweging.

 

Personal Coach

Personal coaching creëert weer beweging in uw werk of privé situatie. Ik kijk samen met u in persoonlijke gesprekken waar u tegenaan loopt, wat zich in uw leven afspeelt, hoe de omgeving er uit ziet, uw normen en waarden en houding en gedrag. Van daaruit help ik u richting wat anders zou kunnen. Vanuit uw eigen kern, passie en kracht. Ik geef u inzicht in uw eigen processen en de effectiviteit daarvan. Ik kan u de stimulus geven richting inzicht en verandering.
Coaching kan bij u of bij mij op locatie of buiten.

Mijn aanpak: onder- en bovenstroom

Kent u de onderstroom van uw organisatie? Wat is het onbewuste, hetgeen buiten de directe waarneming, hoe is de persoonlijke betrokkenheid en welke emoties leven er? Dit heeft invloed op hoe we het kunnen organiseren: de bovenstroom,  met doelen, plannen, uitvoeren, sturen, realiseren. In mijn werk maak ik een continue schakel hiertussen. Ik ga graag de open dialoog aan, voer onderzoekend en betrokken gesprekken. Ik kijk vanuit verschillende perspectieven en ga op zoek naar het verhaal van uw organisatie, de onderlinge verhoudingen, motivatie en leerbereidheid. Samenwerking is hierbij een sleutelwoord. Ik zie mijzelf als procesbegeleider om het gewenste resultaat te behalen; in de bovenstroom met mijn krachtig analytisch vermogen en in de onderstroom met mijn vermogen tot verbinding. Ik communiceer met humor, respect en directheid en ga een verbond aan.

Van analyse naar beweging

De aanpak start met het kritisch bevragen om zo inzicht in de huidige situatie te krijgen. Ik  voer gesprekken met betrokkenen en maak op basis van deze informatie een objectieve analyse. Ik sta in verbinding met uw medewerkers, luister naar hen en vraag door. Deze unieke combinatie van analyse en verbinding zorgt voor een totaalbeeld. Vandaar maak ik een scherpe analyse, met hierin kansen en knelpunten. Dan pas volgt een advies in visie en koers.

Ist-soll situatie

Ik breng de ist-soll situatie in kaart, opgehangen aan de strategie van het bedrijf of afdeling. Dit wordt in een advies voorgelegd, met daarbij een voorstel voor verdere uitwerking en een stappenplan om er te komen. De uitvoering hiervan pakt het bedrijf zelf op, maar kan ook in samenwerking met mij. Ik zorg voor een gedegen uitvoering van het stappenplan, zodat het doel gehaald kan worden en een warme, goede overdracht naar de betrokken medewerkers en opdrachtgever van het traject. 

Organisatorische driehoek

De ‘organisatorische driehoek’ is een overzichtelijke en werkbare kapstok om een situatie te beschouwen; je krijgt in zicht in de structuur, cultuur en processen binnen de organisatie met als centraal punt het gedrag van alle medewerkers.

 

  • In de structuur liggen niveaus en afdelingen vast. Een organigram maakt in één klap verantwoordelijkheden en macht duidelijk. Een goede structuur bevordert de communicatie en coördinatie binnen organisaties. Vragen die hierbij horen zijn: ‘Waarom heeft de organisatie voor een specifieke structuur gekozen? Waar lopen medewerkers tegenaan? Kan men de structuur anders verdelen?

 

  • In de cultuur liggen omgangsvormen, normen en waarden, rituelen en gebruiken vast. Vragen die hierbij horen zijn: ‘Vinden medewerkers de sfeer prettig? Hoe gaat men met elkaar om? Wat willen medewerker het liefste veranderen? Heeft iedereen dezelfde overtuigingen en veronderstellingen?

 

  • De processen bevatten alle werkzaamheden die leiden tot het eindproduct en/of dienstverlening. Ook managementprocessen, processen die de strategie bepalen en processen die zich met het beleid bezig houden vallen hieronder. Vragen die hierbij horen zijn: ‘Dragen alle processen daadwerkelijk bij aan het eindresultaat? Kan men processen weglaten? Welke processen moeten behouden blijven?’

 

  • Het gedrag van medewerkers valt tussen de eerdergenoemde factoren. Vragen die hierbij horen zijn: ‘Hoe gedragen medewerkers zich naar elkaar? Durven zij om hulp te vragen? Kunnen ze goed samenwerken? Is er ruimte voor feedback?’