Diensten

Organisatieadvies

De organisatieadviseur van Stimuluz is er voor complexe of hardnekkige uitdagingen in uw organisatie. De krachtige analyse in combinatie met verbinding zorgt voor een scherpe analyse van uw situatie. Stimuluz neemt daarin alle aspecten van de organisatiedriehoek mee en trekt nauw met u op om dit samen met u en uw medewerkers doen. De organisatieadviseur zal aangeven welke interventies mogelijk zijn om uw organisatie weer los, soepel en met veerkracht verder te kunnen laten gaan. Vanuit analyse ontstaat beweging.

 

Verandermanagement

De verandermanager van Stimuluz is analytisch verbinder en zet aan tot verandering binnen organisaties. Als verandercoach legt zij de nadruk op nieuwe impulsen die een bedrijf goed kan gebruiken. Daarvoor onderzoekt zij eerst op welk van de 4 aspecten van de organisatorische driehoek de nadruk moet komen liggen; structuur, cultuur, processen of gedrag. Dit neemt zij als startpunt voor analyse, advies en aanpak. Zo krijgt u een unieke scherpe kijk op de situatie en op de benodigde acties.

Projectmanagement

Door jarenlange ervaring bij grote bedrijven en gemeenten, is de projectmanager van Stimuluz expert in projectmanagement. Zij heeft veel teams begeleid om beter en efficiënter projectmatig te werken. Door overzicht te creëren van alle lopende projecten komen organisaties vooruit. Bewaking van planning, tijdlijnen en prioritering vallen hier uiteraard ook onder, evenals de besluitvorming die daarbij komt kijken. Samen met het team brengt zij dit in kaart, zodat wat vastliep weer gaat stromen.

Van analyse naar beweging

De aanpak van Stimuluz start met het kritisch bevragen om zo inzicht in de huidige situatie te krijgen. Stimuluz voert gesprekken met betrokkenen en maakt op basis van hun informatie een objectieve analyse. Zij staat in verbinding met uw medewerkers, luistert naar hen en vraagt door. Haar intuïtie speelt daarbij een grote rol. Deze unieke combinatie van analyse en verbinding zorgt voor een totaalbeeld. Dat leidt vervolgens tot een impuls die de organisatie een stap vooruit brengt. Vandaar maakt zij een scherpe analyse, met hierin kansen en knelpunten. Dan pas volgt een advies in visie en koers.

Onderstroom

In de analyse gaat Stimuluz op zoek naar de onderstroom; wat speelt er in de organisatie, bij en tussen de medewerkers en wat spreken zij niet uit? De communicatie is to-the-point, duidelijk en zonder omweg. Confrontaties gaat zij niet uit de weg, maar zij behoudt altijd het respect voor iedereen. In haar aanpak staat de samenwerking met alle betrokkenen centraal. Medewerkers vormen immers het hart van de organisatie en samen bereiken we meer.

Ist-soll situatie

Stimuluz brengt de ist-soll situatie in kaart, opgehangen aan de strategie van het bedrijf of afdeling. Dit wordt in een advies voorgelegd, met daarbij een voorstel voor verdere uitwerking en een stappenplan om er te komen. De uitvoering hiervan pakt het bedrijf zelf op. Zij zorgt voor een warme, goede overdracht naar de betrokken medewerkers of de (externe) begeleider van het traject. In de eerste fase zal Stimuluz het proces nog bewaken.

Organisatorische driehoek

Stimuluz werkt op 4 niveaus die tezamen de ‘organisatorische driehoek’ vormen; structuur, cultuur en processen binnen de organisatie met daar tussen het gedrag van alle medewerkers.

 

  • In de structuur liggen niveaus en afdelingen vast. Een organigram maakt in één klap verantwoordelijkheden en macht duidelijk. Een goede structuur bevordert de communicatie en coördinatie binnen organisaties. Stimuluz kijkt hier kritisch naar en stelt vragen als: ‘Waarom heeft de organisatie voor een specifieke structuur gekozen? Waar lopen medewerkers tegenaan? Kan men de structuur anders verdelen?

 

  • In de cultuur liggen omgangsvormen, normen en waarden, rituelen en gebruiken vast. Stimuluz stelt kritische vragen als: ‘Vinden medewerkers de sfeer prettig? Hoe gaat men met elkaar om? Wat willen medewerker het liefste veranderen? Heeft iedereen dezelfde overtuigingen en veronderstellingen?

 

  • De processen bevatten alle werkzaamheden die leiden tot het eindproduct en/of dienstverlening. Ook managementprocessen, processen die de strategie bepalen en processen die zich met het beleid bezig houden vallen hieronder. De kritische vragen die Stimuluz kan stellen zijn: ‘Dragen alle processen daadwerkelijk bij aan het eindresultaat? Kan men processen weglaten? Welke processen moeten behouden blijven?’

 

  • Het gedrag van medewerkers valt tussen de eerdergenoemde factoren. De kritische vragen die Stimuluz hierbij kan stellen: ‘Hoe gedragen medewerkers zich naar elkaar? Durven zij om hulp te vragen? Kunnen ze goed samenwerken? Is er ruimte voor feedback?’